New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Teoria wszystkiego czyli Krótka historia wszechświata
GPS : theory, algorithms and applocations
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki