New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
System walki wojsk lądowych : teoria i praktyka
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property