New items
Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Podstawy konstrukcji maszyn. 2
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym