New items
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej : teraźniejszość i przyszłość
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect