New items
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym