New items
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Więzi informacyjne stanowiska dowodzenia brygady zmechanizowanej
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property