New items
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce