New items
CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 : Official Cert Guide
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa