New items
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi