New items
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby