New items
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Voyage planning
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych