New items
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)