New items
System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Uwiedź klienta : marketing w social mediach
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie