New items
Obronność Polski w XXI wieku : II edycja
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich