New items
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)