New items
Prowadzenie oceny operacji : DU-3.0.2
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Wymiana ciepła
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian
Planowanie cywilne : budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych