New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Doskonalenie polskiego personelu lotnictwa myśliwskiego w latach 1921-1935
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Wybrane polityki Unii Europejskiej