Nowości
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje
Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności