New items
Czarna śmierć : epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce: zarys problematyki