New items
Zaolzie 1938
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Podstawy ekonometrii w Excelu
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.4 Pt. 4
Efekt obserwatora : psychologia odwagi i bezczynności