New items
Afganistan : dotknąłem wojny
Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Trzy logistyki : wojskowa, kryzysowa, rynkowa
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych