New items
SolidWorks : Surface Modelin
Produkty, technologie i systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. [T. 10]
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia
Trening funkcjonalny : [ćwiczenia, zasady planowania treningu i programy treningowe]