New items
System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego