New items
Droga do niewolności : Rosja, Europa, Ameryka
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce: zarys problematyki
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych