New items
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku