New items
Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju
Zarządzanie różnorodnością w organizacji : aspekty psychopedagogiczne