New items
Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych