New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6],
Katalog norm eksploatacji techniki lądowej: DTU-4.22.13.1(A)
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne