New items
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Prawo cywilne - zobowiązania, spadki w pigułce
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne