New items
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Marketing : podręcznik akademicki
Walka radioelektroniczna w radiolokacji : podręcznik akademicki : praca zbiorowa
Bezpieczeństwo transportu i logistyki : praca zbiorowa
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania