New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym