New items
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3