New items
Bezpieczeństwo : zarys teorii
Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Cz. 1
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Trening funkcjonalny : [ćwiczenia, zasady planowania treningu i programy treningowe]
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)