New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice