Nowości
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Program szkolenia pododdziałów zawodowych walki radioelektronicznej
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego