New items
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Zwalczanie terroryzmu
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property