New items
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
Zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa - wybrane problemy zarządzania
Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi
Planowanie cywilne : budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne