New items
Inżynieria powierzchni
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Voyage planning and weather
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni : wybrane zagadnienia
Język R i analiza danych w praktyce