New items
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Plan Marshalla : postawić świat na nogi