New items
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1