New items
Język R i analiza danych w praktyce
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920
Wspomnienia niepokonanego żołnierza
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne