New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego