New items
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Inżynieryjne dokumenty dowodzenia
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa