New items
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
SolidWorks : Flow Simulation
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Bezpieczeństwo na co dzień : zarządzanie w codzienności
SolidWorks : Routing: Piping and Tubing