New items
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych