New items
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017