New items
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej