New items
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń