New items
Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność