New items
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Mściciel: ostatni snajper
Zabójcze idee : co próbują przekazać nam terroryści?
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania