New items
Innowacje w transporcie : zrównoważony rozwój, integracja gałęzi transportu, sztuczna inteligencja
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Misja: pokój